Dashboardy Business Inteligence

Zjistěte, v jakém stavu se nachází vaše podnikání. Zachytávejte nové trendy. Měřte účinnost a KPI. Vizuálně atraktivní a přehledné dashboardy poskytnou podstatné informace o fungování vaší společnosti.

business intelligence gym software
intuitive dashboard gym software

Klíčové ukazatele

Intuitivní dashboard s klíčovými ukazateli efektivity (KPI), které mají největší význam. Pokud chcete označit zákazníky, vytvořit úkol nebo kontaktovat členy klubu, analyzujte data rychle a pohodlně. Pracujte rychleji díky praktickým zkratkám systémových činností.

Vizualizace údajů, která usnadní jejich analýzu

Seskupujte data, abyste chápali chování vašich členů klubu a umožněte, aby je systém vizualizoval zřetelným a čitelným způsobem. A díky tomu přijměte příslušná opatření.

reporting features gym software

Poháněný Microsoft BI

Dashboardy Business Intelligence v systému eFitness jsou poháněny Microsoft Power BI, aby vám poskytly zcela spolehlivé údaje o vašem podnikání.

bi and reporting gym software

Zjistěte, jak využít Big Data pro zvýšení retence a prodeje

Request a demo